Nejspíš jste již o tomto způsobu léčby, která má velmi blízko k homeopatii, slyšeli. Používá výluhy z květů konkrétních nejedovatých rostlin, tzv. „esence“. Filozofií tohoto systému je jednoduchost, úplnost a uzdravování sebe samého.

Již ve 30. letech 20. století anglickému lékaři MUDr. Edwardu Bachovi velmi vadilo, že se tehdejší klasická medicína zaměřuje pouze na léčení symptomů nemocí a zcela pomíjí jejich příčinu. Po prostudování prací Samuela Hahnemanna, zakladatele homeopatie, se rozhodl zcela změnit svůj přístup k léčbě. Byl přesvědčen, že všechny nemoci vznikají emoční nerovnováhou. Že každá nemoc má příčinu v některé z negativních emocí, jako jsou např. strach, pýcha, nedostatečné sebevědomí, fanatismus apod. Doslova řekl, že naše zdraví závisí na tom, zda je naše tělo v harmonii s duší.

Po objevení prvních esencí (Impatiens, Mimulus a Clematis ) byl účinky tak nadšen, že se rozhodl věnovat se pouze rostlinám. Následně pak objevil dalších 35 rostlin, ze kterých esence připravoval. Pro každý negativní pocit či duševní rozpoložení našel odpovídající rostlinu. Ještě je dlužno říci, že ve výzkumu jej poháněla jeho osobní zkušenost s rakovinou, na kterou měl podle prognóz lékařů zemřít již v roce 1917.   E. Bach však žil ještě o 19 let déle a během těchto let vytvořil komplexní systém léčení pomocí květových esencí.

Jak už bylo řečeno, používá se celkem 38 esencí a 39. esence je tzv. „krizová“ ( Rescue remedy), která je smíchána z pěti jednodruhových esencí. Ta má mezi esencemi zvláštní postavení a je určena pro krizové stavy, kdy člověk nezvládá běžné životní situace nebo je vystaven situacím výjimečným. Např. šok při nehodě, psychické vypětí, rozvod, strach ze zkoušky,   z lékaře, operace, dodává energii při mdlobách apod. V Anglii je dokonce úspěšně používána při výjezdech záchranářů.

Květové esence nepůsobí v těle chemicky, ale jsou přenašečem informace a mimo jiné zvyšují nedostatečné vibrace těla. Jejich užívání nemá vůbec žádné vedlejší účinky a i nevhodně zvolená esence nemůže uškodit. Nelze se jimi předávkovat, nezpůsobují alergické reakce. Mohou je bezpečně užívat děti, těhotné ženy a úspěšně se používají i u zvířat.                  Účinkují i v případě, že jim pacient nevěří. Esence svými účinky mnohdy předčí klasické léky, ale jsou taktéž velmi vhodné jako doplňková terapie ke konvenční léčbě. A to při akutních stavech i chronických obtížích.