Pálení čarodějnic, filipojakubská noc, Velesova noc, Beltain. A nejspíše i více jmen má noc z 30.4. na 1.5.

O čem tento pradávný, tisíce let starý pohanský svátek doopravdy byl a je? Především je o konci nadvlády temnoty a zimy. Je oslavou plodnosti a nového života. Keltský svátek Beltain je protipólem svátku Samhain ( naše Dušičky), kdy svou vládu nastupovala právě zima a temnota. Ale dnes, o svátku Beltain, jsou chlad, zima a smrt definitivně zažehnány.

Ale aby se mohlo něco nového zrodit, musí se nejprve vše staré spálit. Na kopcích se zapalovaly dva očistné ohně, jeden symbolizoval mužskou energii a druhý ženskou. Stará ohniště v domech byla uhašena a vyčištěna, nový oheň se domů přinesl právě z těchto „živých“ ohňů. Bylo potřeba očistit sebe, obydlí i dobytek od všeho starého, nepotřebného, co se během zimy nashromáždilo. Mladí přes ohně skákali, kdo nemohl skákat, rituálně mezi těmito dvěma ohni procházel. Půlnoc se považovala za přelom mezi temnotou a světlem.

V tuto noc sexuální síly světa dosahují vrcholu. V předkřesťanských dobách se scházely ženy, aby oslavily dar Velké bohyně všem ženám, totiž schopnost dávat život. Vybíraly si v tuto noc muže, aby vyzkoušely, zda je ten schopen zplodit děti. V tuto noc neplatily žádné závazky. Uzavírala se „zkušební“ manželství na rok a den. Tyto zvyky měly zabránit uzavírání neplodných svazků. Pohané věřili, že příjemné pocity při milování jsou darem bohyně a také, že tuto noc celá země cítí a prožívá lásku a potěšení společně s nimi. Časem se ale samozřejmě tyto praktiky znelíbily křesťanským kněžím, kteří začali podněcovat strach z divoké ženské sexuality a účastnice těchto svátků prohlašovali za čarodějnice.

Stavění májek se z této doby dochovalo až dodnes. Jde čistě o symboliku spojení muže a ženy. Kdy falický symbol (kmen stromu) je provlečen ozdobeným věnečkem a zasazen do teplého lůna Země.

Děti počaté při beltainské noci prý byly celý život šťastné. Dnes je také možné spatřit víly, elfy, čas vhodný k magickým rituálům. Vykuřovala se obydlí, řezaly se větvičky jeřábu, který je považován za strom s nejsilnější energií ochrany a amulety z nich vyrobené se zavěšovaly po domě.

Užijte si Beltain. Záleží čistě na vás, zda zůstanete u políbení pod třešní nebo se necháte starými zvyky více inspirovat. 🙂