Vycházející znamení (Ascendent)
Podle poučky rozhoduje o vlivu na jistou oblast života úhel dopadu hvězdného paprsku. Pozorováním bylo zjištěno, že vycházející znamení čili Ascendent má rozhodující vliv na tělesnou konstituci a zjev zrozence. Další výzkumy prokázaly souvislost mezi dobou početí, kdy zárodečný atom je ukládán do vajíčka a oplodňujícím paprskem Luny, která je zúrodňujícím prostředníkem Kosmu a vysílá svůj paprsek v době početí z jistého stupně a znamení. Tyto stupně a znamení jsou později bodem vycházejícím na východním obzoru (nebo bodem protilehlým). Vycházející znamení a stupeň vycházející nad obzor jsou potom nesmazatelně vtištěny novému tělu na celý život. V této souvislosti je nutné poznamenat, že početí nemusí být dějem časově shodným se spojením rodičů a někdy uplynou dva týdny nebo ještě více času, než nadejde okamžik zvolený Universem. V tuto dobu vyhovují kosmické podmínky růstu nového těla, jímž se bude projevovat Ego hledající nové zrození a umožní mu naplnit osud vytvořený vlastním působením v minulostí. Studentům rovněž připomínáme, že okamžik porodu není shodný s astrologickými pravidly. Okamžikem zrození je první úplný vdech doprovázený obvykle výkřikem – to je vlastní křest hvězdnými paprsky, které přijímá Ego vstupující do hmotného světa, Tímto způsobem vzniká přístupnost a citlivost vůči dané hvězdné konstelaci a odlišný účinek na každé individuum, takže ani dvojčata nemají stejný horoskop. V souvislosti s tímto vysvětlením zdůrazňujeme rovněž, že člověk nemá určitý osud, protože se narodil v určitý čas, nýbrž narodil se v určitý čas, aby se podrobil jistému osudu, který si v minulosti sáni vytvořil svými činy. To je velmi důležitý poznatek, neboť nahrazuje svatý rozmar svatým Zákonem, vylučuje prvek tzv. štěstí a podněcuje k zvládnutí vlastního osudu znalostí Zákona a k jeho dodržování. Vznikl-li horoskop našeho současného života našimi činy v životě minulém, logicky z toho vyplývá, že nyní připravujeme naše budoucí zrození podle našeho současného postupu a volby. Snažíme-li se posílit své tělo, překonat své chyby a nedostatky a pěstovat nové ctnosti, Slunce vzejde‘ při našem příštím zrození za mnohem výhodnějších podmínek, než byly podmínky tohoto života, a takto můžeme skutečně vládnout svým hvězdám a určovat vlastní osud.

 

Je-li Ascendent při zrození v rozmezí tří posledních stupňů nebo tří prvních stupňů některého znamení, narodil se dotyčný na bodu obratu mezi dvěma znameními a jejich vliv se navzájem mísí. Narodí-li se někdo např. na posledních stupních Berana nebo na prvních stupních Býka, nebude mít ani čisté vlastnosti Berana ani Býka, nýbrž bude nadán směsi vlastností obou znamení.
Povaha vycházejícího znamení je rovněž ovlivňována přítomností planet. Slunce a Mars zvyšují životní sílu, jsou-li příznivě ozářeny, avšak při poškození působí náchylnost k horečkám a zánětlivým onemocněním. Podporují však rychlé zotavení a činí povahu obratnou a energickou. Dobře aspektovaný Jupiter u Ascendentu rovněž zvyšuje životní sílu, avšak dává náchylnost k otylosti. Je-li poškozen, zpomaluje krevní oběh a působí jeho poruchy. Tyto poznámky týkající se Jupitera platí rovněž pro Venuši, avšak v menší míře. Saturn na Ascendentu snižuje životní sílu a podporuje vznik chronických nemocí v pozdějším věku. Současně však je známkou houževnatého života a takový člověk nemůže zemřít, ačkoliv se modlí a žádá osvobození smrtí. Merkur, Luna, Uran a Neptun dávají citlivější tělo, větší nervové napětí a nervozitu, než bývá obvyklé a způsobilost a nadání pro hudbu, literaturu, filozofické myšlení, vědu a elektrotechnické obory.
Planety ve dvanáctém domě jsou až do vzdálenosti šesti stupňů od Ascendentu hodnoceny jako konjunkce s ním, rovněž všechny planety v prvním domě bez zřetele na vzdálenost od něho. Je-li však některé znamení sevřeno prvním domem, pak planety v tomto znamení nemají v životě tak silný vliv jako v případě, kdy Ascendent spadá na některý stupeň dotyčného znamení.

Zpracováno podle Maxe Heindela