Alchymistická cesta za kamenem mudrců začíná právě zde a po pochopení příčin podstaty stojíte na samém prahu Sanctum Regnum. Kauzalita je neúprosná.

  1. Nikdy nemluv o sobě
  2. Tvé chování budiž přirozené
  3. Ovládej se
  4. Varuj se zlozvyků
  5. Nikdy nezahálej
  6. Mysli pozitivně
  7. Žádej co potřebuješ
  8. Očekávej to o co požádáš
  9. Poznej své pravé Já
  10. Tvoje víra budiž neotřesitelná