<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Responsiv --> <ins class="adsbygoogle" style="display: block;" data-ad-client="ca-pub-1638069512645924" data-ad-slot="1254074498" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>

Alchymistická cesta za kamenem mudrců začíná právě zde a po pochopení příčin podstaty stojíte na samém prahu Sanctum Regnum. Kauzalita je neúprosná.

  1. Nikdy nemluv o sobě
  2. Tvé chování budiž přirozené
  3. Ovládej se
  4. Varuj se zlozvyků
  5. Nikdy nezahálej
  6. Mysli pozitivně
  7. Žádej co potřebuješ
  8. Očekávej to o co požádáš
  9. Poznej své pravé Já
  10. Tvoje víra budiž neotřesitelná