<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Responsiv --> <ins class="adsbygoogle" style="display: block;" data-ad-client="ca-pub-1638069512645924" data-ad-slot="1254074498" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>

Podobně jako znamení zvěrokruhu dělí se horoskop na 12 úseků i domy. Každý dům je svým významem spojen s jedním znamením zvěrokruhu. Domy se však určují podle otáčení Země kolem své osy.

  1. Uvědomíme si, co znamená dům.
  2. Uvažujeme o postavení planety v něm, její aspektaci, zkoumáme třetinu domu, ve které planeta je, a dále její vztah jako vládce (dispositora) a signifikátora k domům jiným, Čímž se záležitosti zkoumaného domu spojují se záležitostmi těchto domů.
  3.  Není-li v domě planeta, pak uvažujeme:
  • Vliv zvířetníkového znamení
  • Postavení, aspektaci planety, která ovládá zvířetníkové znamení, ve kterém se nachází hrot domu. Tyto okolnosti spojují význam domu se záležitostmi toho domu, kde vládce znamení je.

I. dům odpovídá 1. znamení na ekliptice, Skopci. Dům rohový: ASC
Udávají: osobnost, vzhled, temperament,  plány, myšlenky.

II. dům odpovídá 2. znamení na ekliptice, Býku. Dům následný: Porta inferna
Udávají: peníze, osobní nezávislost či osobní omezeni, vstup individua do fyzického života

III. dům odpovídá 3. znamení zvířetníku, Blížencům. Dům padající: Bona dea
Význam: rozum, intelekt, řeč, písmo, vlast, příbuzenstvo, sousedé. Zvláštní vliv na chápání a nervový systém.

IV. dům odpovídá 4. znamení zvířetníku, Raku.Kardinální dům: Imum coelum hypogeion, hloubka nebes, Nadir
Význam: domov otcovský, domov, rodiče, dědičnost, pozemkový majetek. Okolnosti na konci života.

V. dům odpovídá 5. znamení zvířetníku, Lvu. Dům následný: Bona fortuna, Agathé tyché
Význam: láska, iniciativa, děti, podnikavost, zábavy, sport, hry.

VI. dům odpovídá 6. znamení, Panně. Dům následný: Kaké tyché
Význam: nemoce, potrava, dům nemocí, hygieny a tělesné péče všeobecně. Poměry služební a pracovní, podřízení, svobodná povolání.

VII. dům odpovídá 7. znamení, Vahám.Dům kardinální (rohový) Descendent
Význam: manželka, svatba, společenství, druh a charakter spojení, společnost.

VIII. dům odpovídá 8. znamení, Štíru.Dům následný: Porta superna
Význam: smrt, dědictví, majetek spřízněných osob, okultismus, pohlavní sklony.

IX. dům odpovídá 9. znamení, Střelci. Dům padající: Locus diei, Topos, Hélion
Význam: vyšší duchovní život, filozofie, intuice, cizina, osoby spřízněné sňatkem.

X. dům odpovídá 10. znamení, Kozorohu. Dům Kardinální (rohový) Medium coeli
Význam: povoláni, vážnost, sociální postavení, čest, sláva.

XI. dům odpovídá 11. znamení, Vodnáři. Dům následný: Bonus daemon
Význam: přátelé, společnosti, naděje, přání, protekce, harmonie a disharmonie společenského života.

XII. dům odpovídá 12. znamení, Rybám. Dům padající: Malus daemon
Význam: hmotné i duševní omezení svobody, nepřátelé, překážky, hluboké myšlenky, zkoušky