Letní slunovrat (sabat Litha, Alban Heruin, Meán Samhraidh) byl pro naše předky velmi magickým obdobím. 21. června Slunce dosahuje své největší síly. Byla oslavována duchovní síla Slunce. Věřilo se, že energie Slunce, vody a přírody je v tuto dobu nejsilnější, že jako nikdy jindy vystupují tajemné síly země. Země se v tuto dobu otevírá, je ochotná vydat své poklady. Těmi ale naši pohanští předkové původně mysleli hluboké duchovní zážitky. Je možné nahlížet do budoucnosti, mizí hranice mezi naším světem a zásvětím.

Zapalovaly se ohně z devatera dřev, udržovaly se celou noc a lidé věřili, že tím Slunci dodají sílu, o kterou po slunovratu začne přicházet. Oheň byl zpodobněním Slunce. Proto měl i stejnou očistnou a obnovující sílu. Skákání přes slunovratový oheň mělo zajistit ochranu před nemocemi, hojnost a zahánělo neštěstí. Symbolem Slunce byl kruh. Jedním ze zvyků tedy bylo kutálení zapálených dřevěných kol z kopců nebo točení zapálenými hořícími větvemi nad hlavou, aby se vytvořil dojem ohnivého kruhu.

V těchto ohních se také pálily svazky magických bylin, věnečky uvité pannami či kořínky, které vykopali mladíci. Popelem z těchto ohňů se pak sypala pole, aby se zajistila hojná úroda. Hořící košťata vyhazovaná do vzduchu zase měla ochránit vesničany před zlými čarodějnicemi a temnými silami. Bylinám nasbíraným během slunovratu byla připisována velká síla. Magických devatero bylin nemělo přesné určení, muselo se však nasbírat na devíti různých místech. Určitě však mezi nimi nesmělo chybět kapradí, které touto dobou vykvétá, a třezalka.

Dívky, které mlčky, v tichosti a bez ohlédnutí natrhají devatero kvítí a vloží je pod polštář, těm se bude zdát o budoucím manželovi. Pokud přespíte pod keřem černého bezu, může se vám zjevit král lesních duchů a splnit vám nejtajnější přání.

Studánky a jezera jsou této noci vstupní branou do zásvětí. Provádějí se rituální očistné koupele. Mladé dívky rituálně otevírají studánky, obcházejí je po směru hodinových ručiček. Studánkám a pramenům se přinášejí obětní dary.

Po nástupu křesťanství se úplně nepodařilo vymýtit staré pohanské zvyky, oslavy slunovratu pak tedy byly překryty svátkem Jana Křtitele. Nicméně většina „pohanských“ zvyků zůstala.

Krásné letní dny!