Příroda je cyklická. A my, protože jsme její součástí, také. Jen jsme na to v našich „civilizovaných“ končinách trochu pozapomněli. Nastal čas si to začít zase připomínat. Vracet se zpět ke kořenům a třeba i znovu najít sami sebe.

Slunce v den podzimní rovnodennosti přechází ze znamení Panny do znamení Vah. Znamení Panny má energii činorodosti, práce, aktivity. Je třeba sklidit úrodu, posbírat plody Země, které jsme vypěstovali či které nám Matka Země sama poskytla. A nadchází čas znamení Vah, jejichž energie vybízí k rozvažování a přemítání o tom, co nám tento plodný rok přinesl. Přebírají se plody, vybírají se ty, které jsou nakažené nebo shnilé a dávají se stranou, aby nenakazily zbytek úrody. Je čas i pro nás samotné usebrat se a popřemítat o tom, co se nám během roku podařilo a co je dobré si ponechat, či naopak o tom, co už nám neslouží a bylo by dobré to s láskou propustit. Je čas uklidit své zahrady, sklepy a sami sebe.

V Kole roku nastává ta temnější část. Mabon je jeho trochu opomíjeným sedmým svátkem. Je oslavou a rituálem sklizně a úrody. Poděkováním Zemi a bohům za dary, čas loučení se sluncem a vítání Stařeny, aspektu temnoty a smrti, které ovšem není třeba se bát. Je to vítání období klidu, usebrání, transformace a příslibu znovuzrození. Příslibu naděje, že se ze Stařeny/bohyně Morany, stane zase Panna/bohyně Vesna. Stařena přináší dary moudrosti a vybízí k sestupu do nitra.

Symbolem Mabonu (Hostina Avalonu, vinobraní) je Roh hojnosti, víno, réva a jablko. Jablko je posvátným symbolem tohoto rituálu, neboť symbolizuje zemi Avalon, jiný svět, svět za oponou, který se k nám v tomto období zase přibližuje. Při rituálu, kdy děkujeme božstvům a vyjadřujeme vděčnost, můžeme použít svíce, stuhy, nejlépe v zelené, žluté a zlaté barvě, mince, vykuřujeme magickými bylinami (v našich končinách nejlépe pelyňkem), tvoříme kytice z bylin a trvanlivých plodů (šípky, jeřabiny, hložinky), které zavěšujeme v obydlích a na dveře příbytků pro naši ochranu. Přinášíme obětiny i lesním duchům, skřítkům a vílám, aby nám příští rok byli opět nápomocní. Děkujeme i stromům a půdě třeba rozhozením trochy zrní či drobků. Uklízíme svá obydlí, aby do nich mohla proudit hojnost z Rohu hojnosti. A čím Roh hojnosti naplníme, to se k nám bohatě vrátí. Takže plňme uvážlivě a buďme vděční.

Požehnaný Mabon všem!