Keltové rozdělovali rok na dvě poloviny, světlou a tmavou. Nocí  z 31. října na 1. listopad začíná jeho temná polovina. Tato noc byla považována za nejčarovnější noc roku. Samhain byl pro Kelty největším svátkem. Začátkem nového keltského roku. Náš svět se této noci prolíná se světem mrtvých. Mizí hranice mezi světy. Připomínáme si naše blízké, kteří již zemřeli. V tento čas k nám mají nejblíž, otvírají se brány zásvětí a oni k nám opět mohou přijít.

Není třeba se jich bát. Naši předkové přichází, aby nám dali najevo svou náklonnost a požehnali nám. Dnes více než kdy jindy můžeme cítit podporu celého dlouhého zástupu těch, díky kterým jsme tady. Při samhainové večeři bylo zvykem prostřít alespoň o talíř navíc a přidat ke stolu židli. Také se jídlo na talíři dávalo za okno. I když jídlo nebylo snězeno, věřilo se, že energie z tohoto pokrmu přešla do zásvětí. Ovšem ze zásvětí mohly přijít i temné síly, před kterými bylo třeba mít se na pozoru. Věřilo se, že přicházejí ze západní strany, proto okenice a dveře na této straně domu musely být řádně zabezpečeny. Zapalovaly se malé ohýnky, později svíčky, aby mrtvým osvětlovaly cestu a oni nemuseli mlhavou nocí bloudit.

Samhain byl i čas  obětin. Matka Země se ukládá ke spánku, je potřeba do Samhainu všechny plody posbírat a uklidit. Dokončit všechny práce na polích. Později už není žádoucí Zemi rušit. Dobytek se vrací z pastvin do chlévů. Vzhledem k omezenému množství krmiva pro něj, poráží se dobytek a zvířata, která by zimu nepřežila, část masa a dalších plodů se obětuje bohům. Prosí se o boží ochranu, dostatek zásob na zimu. Hlavní patronkou tohoto svátku byla tajemná bohyně Cailleach. V našich krajích se jí říkalo Spirálová bába, Matka hor nebo prostě Stařena.

Dalším zvykem bylo vytváření slaměných figurín, které znázorňovaly bolest, strach , nemoc. Prostě vše špatné, čeho bylo třeba se rituálně zbavit spálením, aby člověk mohl očištěn vstoupit do nového roku.

Samhain byl také dobou věštění. Třeba do ohně zapáleného o Samhainu každý ze členů rodiny vhodil označený kamínek a ráno se podle polohy kamínků věštil osud jeho majitele.

Keltské zvyky staré několik tisíciletí se zase až tak nelišily od zvyků našich babiček a prababiček a nenápadně se protahují až do současnosti, i když jsou překryty pláštíkem křesťanství. Jako bychom jim nevěřili, maskujeme je za zábavně strašidelnou tradici. A někde v hloubi duše víme, jak pravdivé a důležité pro nás jsou. Takže pokud byste také chtěli oslavit Samhain, nezapomeňte zapálit svíčky, aby vaši blízcí nebloudili. A ještě je jeden hezký rituál, který o Samhainu můžeme vykonat. Vybereme nejhezčí jablko, které máme a zahrabeme do země. Bude sloužit jako pokrm pro duši, která čeká na znovuzrození. Požehnaný Samhain!