<script async src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> <!-- Responsiv --> <ins class="adsbygoogle" style="display: block;" data-ad-client="ca-pub-1638069512645924" data-ad-slot="1254074498" data-ad-format="auto"></ins> <script> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); </script>
Pierre de Lasenic (* 17. května 1900 v Brně – 23. června 1944 v Káraném) alias Petr z Lásenice, vlastním jménem Petr Kohout byl nejvýraznější, ale současně i nejzáhadnější postavou českého hermetismu v období mezi oběma světovými válkami,

Desatero příčin:

 1. Počátek jest v Prabytí.
 2. Prabytí jest nehmotná, nepředstavitelná, nezobrazitelná a nespočítatelná Jednota, stojící mimo prostor a čas.
 3. Příčina povstala zjevením Jednoty v Prabytí.
 4. Bytí povstalo zjevením kladu a záporu v Příčině.
 5. Každé bytí má svoji analogii.
 6. Klad tvoří zápor a zápor klad: jedno podmiňuje druhé.
 7. Dvojpolarita jest podmínkou a příčinou času a života.
 8. Každý pól jest sekundérně zdvojený.
 9. Dvojnost cílí přes trojnost k jednotě.
 10. Čtvernost jest působcem rovnováhy.

Desatero důsledků:

 1. Příroda jest přímým plodem kosmu.
 2. Smrt jest podmínkou života, nebytí jest podmínkou bytí.
 3. Smrt není hranicí přírody.
 4. Slovo jest živá síla, jež tvoří.
 5. Láska má trojí poslání: ploditi, udržovati a křísiti.
 6. Osud jest plodem poklesků bytí proti Zákonu.
 7. Zánik, nebo přeměna osudovosti jest bezprostředně závislá na zániku nebo přeměně bytí.
 8. Oběť jest evoluční cestou bytí.
 9. Představitelný bůh jest bytostí podmíněnou lidskou obětí.
 10. Zodpovědnost každého bytí jest přímo úměrná jeho vědění.